Slagwerkgroep Diessen alleen verder

De kop van dit bericht doet het ergste vermoeden: Harmonie en Slagwerkgroep St Willibrordus Diessen gaat vanaf april 2023 alleen verder als slagwerkgroep. De vereniging blijft bestaan en wel onder dezelfde naam. Wat speelt er?

De aanleiding
Al lange tijd worstelt onze vereniging met twee invloeden die het muzikale volume (aantal muzikanten) onder een kritiek niveau hebben gebracht. Deze twee invloeden zijn het vertrek van muzikanten en het ontbreken van aanwas van jeugd, ondanks alle inspanningen om het tij ten gunste te keren. Denk bijvoorbeeld aan het project de Blazersklas met de basisscholen Samenwijs Willibrordus uit Diessen en St. Jozef uit Haghorst. En toen kwam corona als de bekende druppel daar nog bovenop.

De terugloop van het aantal muzikanten zette zich al jaren terug in. Vanaf 2010 is het ledenaantal alleen maar gedaald. Oorzaken hiervan waren vergrijzing en de concurrentie vanuit andere, met name sportverenigingen. Er waren tijden waarin de harmonievereniging met bijna 100 muzikanten was. Een drumband, majorettes, leerlingen, het waren allemaal vanzelfsprekende onderdelen van de vereniging. Veel mensen kennen het ook nog in deze samenstelling. Maar de tijden veranderden. Op een gegeven moment was het uitvoeren van concerten zonder gastmuzikanten niet meer mogelijk. Ook dat was van alle tijden, maar nu in 2022 wel heel erg prominent. Vroeg of laat gaat dat dan mis en is het niet meer gezond voor een vereniging om niet met eigen leden concerten te kunnen geven.

Dit was in 2021 reden om met elkaar de muzikale horizon te verkennen. Een lastig proces met ups en downs. Er werden keuzes voorgelegd aan de leden. Keuzes zoals bijvoorbeeld fuseren met een andere vereniging. De leden gaven aan dat de vereniging als zelfstandige club verder zou moeten kunnen. Het resultaat bleek vlak voor de vakantie hoopgevend voor de toekomst. Een nieuwe dirigent werd gevonden en dat zorgde nog voor een positieve start voor het nieuwe seizoen.

Maar bij het ingaan van de herfst, lijkt het doek te vallen voor de harmonie met het wegvallen van nog een aantal leden. En als de groep klein is en de absolute wil ontbreekt, dan zit er niets anders op dan te stoppen. Hoe spijtig ook, want hiermee verdwijnt een historie van ruim 125 jaar samen muziek maken in een kleine gemeenschap als Diessen. En daarmee valt ook nog een van de weinige publieke optredens uit de agenda. De Sint zal het dit jaar jammer genoeg zonder muzikale omlijsting vanuit de Harmonie moeten doen.

Afscheid
De Harmonie wil spreekwoordelijk gezegd niet met stille trom vertrekken. Op zaterdag 15 april 2023 staat een slotconcert gepland, met een avondvullend programma. Het is nog te vroeg om hier details over prijs te geven, maar het beloofd een spetterend concert te worden. Daarover later meer.

Onderschrift: de voorbereiding van het slotconcert.

Het stoppen van de Harmonie heeft ook invloed op de Slagwerkgroep. Met het wegvallen van leden zullen zij zich opnieuw moeten gaan oriënteren hoe verder te gaan als vereniging. Een eerste stap is het project “Nieuw Talent Slagwerkorkest” waarin volwassenen in 10 lessen slagwerk gaan leren. Ruim 40 volwassen uit de Kempen hebben zich hiervoor aangemeld!

Maar een eerste traditionele optreden staat al op zondag 8 januari voor de deur: het Nieuwjaarsconcert. En dus dit jaar dus een eerste keer zonder Harmonie orkest. De slagwerkgroep gaat deze invullen zoals u dat van haar gewend bent. Nieuwe frisse elementen met gastoptredens zullen zorgen voor een mooie start van 2023. Tevens wordt traditiegetrouw stil gestaan bij de jubilarissen van de gehele vereniging. Ook al speelt het harmonieorkest niet mee, toch zullen ook enkele blazers in het zonnetje gezet worden. Zij hebben zich jaren ingezet voor de vereniging.

Tot slot
De vereniging laat de optie geheel open om in de toekomst een blazersorkest opnieuw gestalte te geven. Hierbij zijn ideeën of initiatieven vanuit de gemeenschap van harte welkom. U kunt zich hiervoor richten tot onze voorzitter Ad Timmermans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
Facebook
Instagram

Ontdek meer van

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder