Artikel Hilverbode

Onze voorzitter Ad Timmermans was geïnterviewd door Kees van Kemenade voor de Hilverbode. Dit interview geeft schitterend aan hoe onze voorzitter denkt over het verenigingsleven en de toekomst van de harmonie. Zeker het lezen waard en een artikel om trots op te zijn!

Onderstaand het artikel uit de hilverbode.

Ad Timmermans voorzitter harmonie St. Willibrordus
Een lans breken voor de plaatselijke muziekcultuur

...

Ad Timmermans gelooft sterk in de bindingskracht die een muziekgezelschap heeft voor de gemeenschap.

Ad Timmermans is de kersverse voorzitter van de R.K. Harmonie St. Willibrordus Diessen. Hij wil niet te lang stilstaan bij de huidige misère die het coronavirus heeft gebracht voor het verenigingsleven. Liever ziet hij dat als een gelegenheid tot nadenken over wat men juist wel kan en wat men voor de toekomst – want het virus is een voorbijgaand fenomeen – moet gaan doen in de wereld van de muziek, in Diessen maar eigenlijk overal. Voor hem is het sociale aspect van minstens even groot belang als het muzikale.

door Kees van Kemenade

De voorzitter is zelf niet echt muzikaal in de betekenis van zelf spelend op een instrument. Maar hij heeft er veel belangstelling voor en drie van zijn kinderen hebben een deel van hun muzikale vorming ontvangen bij de plaatselijke Diessense harmonie. “Ik ben even tamboer geweest bij het gilde, maar dat is het dan ook. Mijn grote interesse gaat uit naar een bestuurlijke functie. Als bestuurder ergens verantwoordelijk voor zijn. Dat ben ik jarenlang geweest in de nationale schaatssport. Maar met mijn pensionering wilde ik de bakens verzetten: mij in gaan zetten voor de eigen gemeenschap. Gewoon, uit betrokkenheid met mijn eigen dorp. Ik werd benaderd door de Harmonie om voorzitter Henk van Gestel op te volgen. Het leek mij een goede manier om mijn gevoel voor Diessen in daden om te zetten.”

St. Willibrordus bestaat uit een Slagwerkgroep en een Harmonie en telt 35 leden. Aan Ad Timmermans de taak om voor de komende jaren de richting op te sturen die muziekbeoefening volgens hem moet gaan. ”Corona is van voorbijgaande aard. De tijd van nu geeft ons de kans op bezinning over de toekomst.”

Voortbestaan verzekeren

Ad Timmermans weet dat muziek voor de mensheid altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. “Mensen hebben eigenlijk altijd muziek gemaakt. Er zijn fluiten uit de steentijd gevonden, gemaakt van bot. De reden is eenvoudig: het geeft een ontspanning voor lichaam en geest. Er is eigenlijk altijd en overal muziek, tot op het laatst bij een begrafenis. We kunnen niet zonder. Bovendien is het sociale karakter groot, zeker als je met elkaar musiceert.

Wij hebben onderzocht waarom mensen lid zijn van een muziekgezelschap. Het moet ook vooral leuk zijn, om lid te wezen. Als voorzitter heb ik een missie: zorgen dat de muziekbeoefening in onze Harmonie blijft voortbestaan. Het aantal leden is te laag; van boven verliezen we en dat moet gecompenseerd worden door aanwas vanuit de jeugd. Wij hebben ons afgevraagd hoe dat moet gebeuren.”

De kracht van muziek

Muziekscholen zijn verdwenen, maar er gloort hoop door het onderwijs. De liefde voor het bespelen van een instrument zou dáár moeten beginnen. “Daar wordt steeds meer aandacht gegeven aan het muziekonderwijs. Het sluit daarbij aan op het gevoel voor ritme en melodie dat van nature bij kinderen aanwezig is. Wij hopen dat die aandacht gaat leiden tot een grotere instroom van leden, al is het een langzaam proces. Ik denk dat wij bij St. Willibrordus, en dat geldt ook voor andere gezelschappen, flexibeler moeten worden. Een verandering in de richting van muziekgezelschap, waarbij ook andere instrumenten dan de traditionele – koper, hout en slagwerk – toegelaten worden. Een evolutie waarbij je bij ons ook met bijvoorbeeld een piano of een viool terecht kunt. Open staan voor nieuwe ideeën op het gebied van de muziekbeoefening, daar ben ik sterk voor. Op die manier maken wij St. Willibrordus bestendig voor nu en de verre toekomst.”

Ad Timmermans gelooft in de kracht van muziek, die van alle tijden is. Maar je ontkomt er gewoon niet aan om mee te gaan met de tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
Facebook
Instagram

Ontdek meer van

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder